Τα επίπεδα γλωσσομάθειας της γαλλικής γλώσσας είναι εναρμονισμένα με τα επίπεδα που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα παρακάτω:
A1 DELF
A2 DELF
B1 DELF
B2 DELF - SORBONE
C1 DALF - SORBONNE
C2 DALF - SORBONNE


Το Γαλλικό Ινστιτούτο (IFA) διεξάγει εξετάσεις και πιστοποιεί την γνώση της γαλλικής γλώσσας. Το DΑLF C1 απαλλάσσει τους Έλληνες φοιτητές, που επιθυμούν να σπουδάσουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας από οποιαδήποτε συμπληρωματική εξέταση όσον αφορά στις γνώσεις τους στη Γαλλική γλώσσα. Οι κάτοχοι του DALF C2 έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όλα τα πτυχία του γαλλικού ινστιτούτου αναγνωρίζονται από τους κρατικούς φορείς.

Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, κάθε Μάιο και Δεκέμβριο.

Το Πανεπιστήμιο της Λιέγης, ένα από τα παλαιότερα και πιο αξιόπιστα πανεπιστήμια στον κόσμο, εγγυάται την αξιοπιστία των εξετάσεων TFLF (Test Francophone Langue Française). Οι εξετάσεις ακολουθούν το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Γλωσσών με θέματα φιλικά προς τον εξεταζόμενο, που αντιστοιχούν στις ηλικιακές απαιτήσεις των Ελλήνων υποψηφίων. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης της Γαλλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου της Λιέγης TFLF περιλαμβάνουν τα επίπεδα A1-A2, B1-B2, C1-C2. Τα πιστοποιητικά TFLF γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά γνώσης της Γαλλικής γλώσσας και επιπλέον δίδεται επάρκεια διδασκαλίας με το πτυχίο του επιπέδου C2 από το Υπουργείο Παιδείας.

Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, κάθε Ιανουάριο και Μάιο.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που οργανώνεται και πιστοποιείται από το Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θεωρείται αξιόπιστο σύστημα πιστοποίησης γλωσσομάθειας, το οποίο αναγνωρίζεται από όλους τους κρατικούς φορείς. Η εξέταση για τα επίπεδα Α1 και Α2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ όπως επίσης και η εξέταση για τα επίπεδα Β1 και Β2.

Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, κάθε Μάιο και Νοέμβριο.