Τα επίπεδα γλωσσομάθειας της πορτογαλικής γλώσσας είναι εναρμονισμένα με τα επίπεδα που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα παρακάτω:

  • A1 ACESSO
  • A2 CIPLE
  • B1 DEPLE
  • B2 DIPLE
  • C1 CAPLE
  • C2 DUPLE

  Κάθε χρόνο διοργανώνονται εξετάσεις σε τρία κέντρα εξετάσεων για τα παραπάνω επίπεδα στην Ελλάδα, τα κέντρα εξετάσεων για στην Ελλάδα είναι τα παρακάτω:

  Αν βρίσκεστε σε διαφορετική χώρα ελέγξτε τα κέντρα εξετάσεων σε αυτόν τον σύνδεσμο Οι εξετάσεις στην Ελλάδα διοργανώνονται κάθε Νοέμβριο και Μάιο.